INFARKT zo vzduchu? Odborníci majú ZLÉ správy, toto v skutočnosti DÝCHAME

Vedci bijú na poplach. Potreba znížiť úroveň znečistenia životného prostredia sa podľa nich stáva čoraz naliehavejšia. Zistili totiž, že zvýšené koncentrácie drobných častíc vo vzduchu môžu vyvolať zástavu srdca. Takmer desaťročné údaje zozbierané vedcami zo Singapuru...

Zvýšenie bezpečnosti prevádzky MVE Tekov pomocou riešenia SenseWater

Projekt malej vodnej elektrárne MVE Tekov s inštalovaným výkonom 1950 kW, vybudovaný na rieke Hron medzi obcami Starý a Nový Tekov, je v prevádzke od roku 2013. Využíva hydroenergetický potenciál 4,6m (spád) tvorený dvoma vakovými poľami s celkovou dĺžkou hate 85 m....

Slováci vytvorili energeticky nezávislé riešenie pre sledovanie kvality vzduchu – TA3 Svet technológií

Dňa 28.5.2022 bola odvysielaná reportáž v relácií Svet technológií na TV TA3 o zariadeniach Senseir, ktoré merajú kvalitu ovzdušia na školách. Možno ste sa tým nikdy nezaoberali, ale viete aký vzduch dýchate? Zvlášť v interiéri. Tak napríklad podľa Svetovej...

Q&A s MUDr. Viliamom Bršiakom, MPH

V spoločnosti Sense sa dennodenne snažíme neustále napredovať a prinášať nové a moderné prístupy a technológie v oblasti priemyselnej senzoriky. Aj to je dôvodom prečo sa spájame s profesionálmi a odborníkmi z praxe a naše postupy dôkladne konzultujeme. Jedným vysoko...

INFARKT zo vzduchu? Odborníci majú ZLÉ správy, toto v skutočnosti DÝCHAME

Vedci bijú na poplach. Potreba znížiť úroveň znečistenia životného prostredia sa podľa nich stáva čoraz naliehavejšia. Zistili totiž, že zvýšené koncentrácie drobných častíc vo vzduchu môžu vyvolať zástavu srdca. Takmer desaťročné údaje zozbierané vedcami zo Singapuru...

Zvýšenie bezpečnosti prevádzky MVE Tekov pomocou riešenia SenseWater

Projekt malej vodnej elektrárne MVE Tekov s inštalovaným výkonom 1950 kW, vybudovaný na rieke Hron medzi obcami Starý a Nový Tekov, je v prevádzke od roku 2013. Využíva hydroenergetický potenciál 4,6m (spád) tvorený dvoma vakovými poľami s celkovou dĺžkou hate 85 m....

Slováci vytvorili energeticky nezávislé riešenie pre sledovanie kvality vzduchu – TA3 Svet technológií

Dňa 28.5.2022 bola odvysielaná reportáž v relácií Svet technológií na TV TA3 o zariadeniach Senseir, ktoré merajú kvalitu ovzdušia na školách. Možno ste sa tým nikdy nezaoberali, ale viete aký vzduch dýchate? Zvlášť v interiéri. Tak napríklad podľa Svetovej...

Q&A s MUDr. Viliamom Bršiakom, MPH

V spoločnosti Sense sa dennodenne snažíme neustále napredovať a prinášať nové a moderné prístupy a technológie v oblasti priemyselnej senzoriky. Aj to je dôvodom prečo sa spájame s profesionálmi a odborníkmi z praxe a naše postupy dôkladne konzultujeme. Jedným vysoko...

Výskum ovzdušia na školách – RTVS

Dňa 23.3.2022 bola odvysielaná reportáž v relácií Ranné správy na RTVS o zariadeniach Senseir, ktoré merajú kvalitu ovzdušia na školách. Hlavným cieľom riešenia SenseAir je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia. Dosahovať sa bude zavedením senzoriky do...
Aby sa deťom v škole lepšie dýchalo – TV Markíza

Aby sa deťom v škole lepšie dýchalo – TV Markíza

Dňa 13.3.2022 bola odvysielaná reportáž v relácií Televízne Noviny na TV Markíza o zariadeniach Senseir, ktoré merajú kvalitu ovzdušia na školách. Partizánske je prvým mestom na Slovensku, ktoré zavádza túto aplikáciu. Dáta budú na školách zbierať mesiac, vždy v štyroch triedach na všetkých ZŠ....

preèítajte si viac