Installation of Senseir Air Quality Monitoring Devices at Veľká okružná Elementary School, Partizánske

Je pre nás potešením oznamovať, že na Základnej škole Veľká okružná v Partizánskom sme v posledných mesiacoch uskutočnili inovatívny krok s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia, ktoré naši žiaci dýchajú každý deň. V rámci iniciatívy nazvanej Zdravé školy sme nainštalovali...

INFARKT zo vzduchu? Odborníci majú ZLÉ správy, toto v skutočnosti DÝCHAME

Vedci bijú na poplach. Potreba znížiť úroveň znečistenia životného prostredia sa podľa nich stáva čoraz naliehavejšia. Zistili totiž, že zvýšené koncentrácie drobných častíc vo vzduchu môžu vyvolať zástavu srdca. Takmer desaťročné údaje zozbierané vedcami zo Singapuru...

Zvýšenie bezpečnosti prevádzky MVE Tekov pomocou riešenia SenseWater

Projekt malej vodnej elektrárne MVE Tekov s inštalovaným výkonom 1950 kW, vybudovaný na rieke Hron medzi obcami Starý a Nový Tekov, je v prevádzke od roku 2013. Využíva hydroenergetický potenciál 4,6m (spád) tvorený dvoma vakovými poľami s celkovou dĺžkou hate 85 m....

Slováci vytvorili energeticky nezávislé riešenie pre sledovanie kvality vzduchu – TA3 Svet technológií

Dňa 28.5.2022 bola odvysielaná reportáž v relácií Svet technológií na TV TA3 o zariadeniach Senseir, ktoré merajú kvalitu ovzdušia na školách. Možno ste sa tým nikdy nezaoberali, ale viete aký vzduch dýchate? Zvlášť v interiéri. Tak napríklad podľa Svetovej...

Installation of Senseir Air Quality Monitoring Devices at Veľká okružná Elementary School, Partizánske

Je pre nás potešením oznamovať, že na Základnej škole Veľká okružná v Partizánskom sme v posledných mesiacoch uskutočnili inovatívny krok s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia, ktoré naši žiaci dýchajú každý deň. V rámci iniciatívy nazvanej Zdravé školy sme nainštalovali...

INFARKT zo vzduchu? Odborníci majú ZLÉ správy, toto v skutočnosti DÝCHAME

Vedci bijú na poplach. Potreba znížiť úroveň znečistenia životného prostredia sa podľa nich stáva čoraz naliehavejšia. Zistili totiž, že zvýšené koncentrácie drobných častíc vo vzduchu môžu vyvolať zástavu srdca. Takmer desaťročné údaje zozbierané vedcami zo Singapuru...

Zvýšenie bezpečnosti prevádzky MVE Tekov pomocou riešenia SenseWater

Projekt malej vodnej elektrárne MVE Tekov s inštalovaným výkonom 1950 kW, vybudovaný na rieke Hron medzi obcami Starý a Nový Tekov, je v prevádzke od roku 2013. Využíva hydroenergetický potenciál 4,6m (spád) tvorený dvoma vakovými poľami s celkovou dĺžkou hate 85 m....

Slováci vytvorili energeticky nezávislé riešenie pre sledovanie kvality vzduchu – TA3 Svet technológií

Dňa 28.5.2022 bola odvysielaná reportáž v relácií Svet technológií na TV TA3 o zariadeniach Senseir, ktoré merajú kvalitu ovzdušia na školách. Možno ste sa tým nikdy nezaoberali, ale viete aký vzduch dýchate? Zvlášť v interiéri. Tak napríklad podľa Svetovej...

Q&A s MUDr. Viliamom Bršiakom, MPH

V spoločnosti Sense sa dennodenne snažíme neustále napredovať a prinášať nové a moderné prístupy a technológie v oblasti priemyselnej senzoriky. Aj to je dôvodom prečo sa spájame s profesionálmi a odborníkmi z praxe a naše postupy dôkladne konzultujeme. Jedným vysoko...
Triedy kontrolujú solárne zariadenia – TA3

Triedy kontrolujú solárne zariadenia – TA3

Dňa 18.3.2022 bola odvysielaná reportáž v relácií Dobré správy na TV TA3 o zariadeniach Senseir, ktoré merajú kvalitu ovzdušia na školách. Mesto chce projekt do budúcna ešte rozšíriť. „Som presvedčený, že pokiaľ sa preukáže dôležitosť týchto smart riešení, chceli by sme ich implementovať vo väčšom...

read more
Aby sa deťom v škole lepšie dýchalo – TV Markíza

Aby sa deťom v škole lepšie dýchalo – TV Markíza

Dňa 13.3.2022 bola odvysielaná reportáž v relácií Televízne Noviny na TV Markíza o zariadeniach Senseir, ktoré merajú kvalitu ovzdušia na školách. Partizánske je prvým mestom na Slovensku, ktoré zavádza túto aplikáciu. Dáta budú na školách zbierať mesiac, vždy v štyroch triedach na všetkých ZŠ....

read more
V školách v Partizánskom začali merať kvalitu ovzdušia

V školách v Partizánskom začali merať kvalitu ovzdušia

V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Partizánske spustili pilotný projekt monitoringu kvality ovzdušia. Po mesiaci sa výsledky vyhodnotia, aby samospráva vedela, v akom prostredí sa počas vyučovania deti pohybujú. Na projekte mesto spolupracuje s firmou z Bratislavy, ktorá...

read more