Softvér Minex umožňuje vyhľadávanie, anonymizovanie (automatické, manuálne), vyťažovanie dát a to v rôznych formátoch a zdrojoch, štatistické prehľady nad dátami v reálnom čase, auditovanie vykonávaných operácii a monitoring dátových zdrojov.

Tieto moduly Vám pomôžu získať komplexný prehľad nad dátami vo vašej organizácií, spôsobe ich použitia ako aj infraštruktúrou v ktorej bežia.

Fulltextový vyhľadávač

Modul Fulltextový vyhľadávač slúži na vyhľadávanie nad rôznymi dátovými zdrojmi a ponúka konsolidovaný pohľad nad dátam.

Plne responzívny dizajn vytvorený v súlade s Ministerstvom investicií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorý zabezpečuje jednotné používateľské rozhranie a spôsob komunikácie v poskytovaní elektronických služieb. Minex je zároveň naprogramovaný tak, aby podporoval všetky bežne používané internetové prehliadače na platforme Windows alebo Mac či Linux.

Dbáme na celkovú optimalizáciu vyhľadávacích procesov – Minex nikdy nebol taký rýchly ako práve teraz. Požadované výsledky sa Vám zobrazia už v priebehu milisekúnd.

Fulltextový vyhľadávač

Modul Fulltextový vyhľadávač slúži na vyhľadávanie nad rôznymi dátovými zdrojmi a ponúka konsolidovaný pohľad nad dátam.

Plne responzívny dizajn vytvorený v súlade s Ministerstvom investicií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorý zabezpečuje jednotné používateľské rozhranie a spôsob komunikácie v poskytovaní elektronických služieb. Minex je zároveň naprogramovaný tak, aby podporoval všetky bežne používané internetové prehliadače na platforme Windows alebo Mac či Linux.

Dbáme na celkovú optimalizáciu vyhľadávacích procesov – Minex nikdy nebol taký rýchly ako práve teraz. Požadované výsledky sa Vám zobrazia už v priebehu milisekúnd.

GDPR (ochrana osobných údajov)

Modul GDPR (ochrana osobných údajov) umožňuje vyťažovanie z neštruktúrovaného textu v zmysle nariadenia GDPR – Európskeho patlamentu 2016/679. Je podporovaných viacero dátových zdrojov ako napríklad: Fabasoft, Sharepoint, LDAP, Active Directory, email, relačné databázy a pod.

Modul GDPR (ochrana osobných údajov) disponuje pokročilým OCR, ktoré podporuje niekoľko svetových jazykov už v základnej licencii. Minex dokáže vyhľadávať aj v obrázkových súboroch či skenoch dokumentov.

GDPR (ochrana osobných údajov)

Modul GDPR (ochrana osobných údajov) umožňuje vyťažovanie z neštruktúrovaného textu v zmysle nariadenia GDPR – Európskeho patlamentu 2016/679. Je podporovaných viacero dátových zdrojov ako napríklad: Fabasoft, Sharepoint, LDAP, Active Directory, email, relačné databázy a pod.

Modul GDPR (ochrana osobných údajov) disponuje pokročilým OCR, ktoré podporuje niekoľko svetových jazykov už v základnej licencii. Minex dokáže vyhľadávať aj v obrázkových súboroch či skenoch dokumentov.

Anonymizácia

Modul anonymizácie s inteligentným prediktívnym zvýrazňovaním potencionálnych výrazov pre anonymizáciu. Tento modul zabezpečuje kompletný proces anonymizácie od nahratia dokumentu až po samotné anonymizovanie a to manuálnym, alebo automatizovaným spôsobom pomocou niekoľkých predpripravených algoritmov.

Minex spĺňa a pomáha dodržiavať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Pokročilé auditné logovanie. Používateľ získa nielen komplexnú ochranu a dohľad, ale aj históriu vykonávaných operácií v systéme Minex vo svojej organizácii.

Anonymizácia

Modul anonymizácie s inteligentným prediktívnym zvýrazňovaním potencionálnych výrazov pre anonymizáciu. Tento modul zabezpečuje kompletný proces anonymizácie od nahratia dokumentu až po samotné anonymizovanie a to manuálnym, alebo automatizovaným spôsobom pomocou niekoľkých predpripravených algoritmov.

Modul anonymizácie s inteligentným prediktívnym zvýrazňovaním potencionálnych výrazov pre anonymizáciu. Tento modul zabezpečuje kompletný proces anonymizácie od nahratia dokumentu až po samotné anonymizovanie a to manuálnym, alebo automatizovaným spôsobom pomocou niekoľkých predpripravených algoritmov.

Štatistický modul (BI)

Štatistický modul (BI) s prediktívnymi algoritmami a konfigurovateľnými závislosťami medzi jednotlivými parametrami. Minex poskytuje zber, analýzu a následnú vizualizáciu dát v podobe prehľadných grafov a to všetko v reálnom čase.

Takéto grafy môžu slúžiť na lepší prehľad nad organizačnými dátami, alebo ako podklad pre štatistické reporty.

Štatistický modul (BI)

Štatistický modul (BI) s prediktívnymi algoritmami a konfigurovateľnými závislosťami medzi jednotlivými parametrami. Minex poskytuje zber, analýzu a následnú vizualizáciu dát v podobe prehľadných grafov a to všetko v reálnom čase.

Takéto grafy môžu slúžiť na lepší prehľad nad organizačnými dátami, alebo ako podklad pre štatistické reporty.

Nezáväzná objednávka

V prípade záujmu o jedno z riešení nás prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy: info@sensesolutions.sk alebo vyplnením formulára nižšie.

Ďakujeme!