Hlavným cieľom riešenia Senseir je zlepšiť kvalitu ovzdušia a znižíť tým možný prenos baktérií a vírusov v priestoroch interiérov.

Riešenie SenseWater dokáže v reálnom čase monitorovať povrchové aj podzemné vody vďaka čomu dokážeme včas predvídať prírodné alebo chemické katastrofy a získame tým komplexný prehľad o stave vodných tokov. 

Monitoring stavebných konštrukcií, akými sú mosty, tunely, ale aj geotechnické aplikácie typu zosadania násypov, nestabilita svahov a pod. sa v súčasnej dobe stáva dennou realitou.

Sme inovačný partner v monitorovaní cestnej premávky s využitím optických vlákien. Sledujeme stav tunelov, zabezpečujeme bezpečnosť železničnej prevádzky a optimalizujeme bezpečnostné opatrenia konštrukcií. Spoľahlivé monitorovanie kritickej infraštruktúry s cennými údajmi pre efektívnu údržbu.

Inteligentný merací systém (IMS) získava fyzikálne veličiny a transformuje ich na zrozumiteľné informácie. Poskytuje ucelený prehľad o meraných veličinách a vytvára užívateľské reporty. IMS je prispôsobiteľný a tvorí podklad pre energetické audity a vyhodnocovanie GES.

Softvér Minex umožňuje vyhľadávanie, anonymizovanie (automatické, manuálne), vyťažovanie dát a to v rôznych formátoch a zdrojoch.


Hlavným cieľom riešenia Senseir je zlepšiť kvalitu ovzdušia a znižíť tým možný prenos baktérií a vírusov v priestoroch interiérov.

Riešenie SenseWater dokáže v reálnom čase monitorovať povrchové aj podzemné vody vďaka čomu dokážeme včas predvídať prírodné alebo chemické katastrofy a získame tým komplexný prehľad o stave vodných tokov. 

Monitoring stavebných konštrukcií, akými sú mosty, tunely, ale aj geotechnické aplikácie typu zosadania násypov, nestabilita svahov a pod. sa v súčasnej dobe stáva dennou realitou.

Sme inovačný partner v monitorovaní cestnej premávky s využitím optických vlákien. Sledujeme stav tunelov, zabezpečujeme bezpečnosť železničnej prevádzky a optimalizujeme bezpečnostné opatrenia konštrukcií. Spoľahlivé monitorovanie kritickej infraštruktúry s cennými údajmi pre efektívnu údržbu.

Inteligentný merací systém (IMS) získava fyzikálne veličiny a transformuje ich na zrozumiteľné informácie. Poskytuje ucelený prehľad o meraných veličinách a vytvára užívateľské reporty. IMS je prispôsobiteľný a tvorí podklad pre energetické audity a vyhodnocovanie GES.

Softvér Minex umožňuje vyhľadávanie, anonymizovanie (automatické, manuálne), vyťažovanie dát a to v rôznych formátoch a zdrojoch.

Riešenia SENSE

Našim klientom ponúkame IoT riešenia tej najvyššej kvality

Hlavným cieľom riešenia Senseir je zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť tým možný prenos baktérií a vírusov v priestoroch interiérov.

Sme inovačný partner v monitorovaní cestnej premávky s využitím optických vlákien.

Včasné predpovedanie prírodných katastrof vie výrazne eliminovať škody a dokáže zvýšiť pripravenosť ľudí a záchranných zložiek na takéto situácie.

Inteligentný merací systém (IMS) získava fyzikálne veličiny a transformuje ich na zrozumiteľné informácie.

Monitoring stavebných konštrukcií a geotechniky využíva unikátne vlastnosti optovláknových senzorov, ktoré sa inštalujú na stavebné konštrukcie.

Softvér Minex umožňuje vyhľadávanie, anonymizovanie (automatické, manuálne), vyťažovanie dát a to v rôznych formátoch a zdrojoch.

Riešenie

Cieľom riešenia Senseir je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia.

Merania sa uskutočňujú pomocou zariadenia Airlyse100, ktoré spolu s analytickou platformou Sense.io dokážu uchovávať, vyhodnocovať a zobrazovať dáta v reálnom čase, či už priamo na displeji zariadenia Airlyse100 alebo v platforme Sense.io, ktorá je dostupná aj mobilnom zariadení alebo tablete.

Riešenie

Prírodné katastrofy ako sú záplavy, búrky, chemické znečistenie riek a jazier a mnohé iné predstavujú každý rok hrozbu pre životy a majetok na celom svete. Bez riadnych monitorovacích systémov tieto prírodné udalosti často vrcholia katastrofami, ktoré majú vážne dôsledky na ekonomiku, straty na životoch a škody na majetku. Včasné predpovedanie prírodných katastrof vie výrazne eliminovať škody a dokáže zvýšiť pripravenosť ľudí a záchranných zložiek na takéto situácie.

Riešenie

Monitoring stavebných konštrukcií, akými sú mosty, tunely, ale aj geotechnické aplikácie typu zosadania násypov, nestabilita svahov a pod. sa v súčasnej dobe stáva dennou realitou.

Technológie používané našou spoločnosťou umožňujú monitoring aj rozsiahlych projektov, kedy vzdialenosť medzi jednotlivými senzormi môže dosahovať až desiatky km, pričom môže ísť o senzory rôznych veličín, akými je deformácia, posun, tlak, teplota, náklon, vibrácie a pod.

Riešenie

Softvér Minex umožňuje vyhľadávanie, anonymizovanie (automatické, manuálne), vyťažovanie dát a to v rôznych formátoch a zdrojoch. Štatistické prehľady nad dátami v reálnom čase, auditovanie vykonávaných operácii a monitoring dátových zdrojov. Tieto moduly Vám pomôžu získať komplexný prehľad nad dátami vo vašej organizácií, spôsobe ich použitia ako aj infraštruktúrou v ktorej bežia.

Riešenie

IMS je sofistikovaný softvér na zber a prenos dát v reálnom čase. Získava fyzikálne veličiny a transformuje ich na informácie v podobe tabuliek, grafov a textových zostáv.

Umožňuje tvorbu užívateľských reportov a analýzu údajov, čo pomáha identifikovať slabé miesta, predchádzať krízovým stavom a optimalizovať využívanie energie. IMS je flexibilný a prispôsobiteľný produkt a môže byť rozšírený o špecifické požiadavky zákazníka.

Riešenie

Ponúkame riešenie v oblasti monitorovaní cestnej premávky s využitím optických vlákien. Sledujeme stav tunelov, zabezpečujeme bezpečnosť železničnej prevádzky a optimalizujeme bezpečnostné opatrenia konštrukcií. Spoľahlivé monitorovanie kritickej infraštruktúry s cennými údajmi pre efektívnu údržbu.

mobilná a webová

Aplikácia

Sense.io je mobilná aplikácia, ktorá slúži na vytváranie dynamických dashboardov v reálnom čase s použitím rôznych vizuálnych komponentov. Aplikácia podporuje integráciu širokej škály rôznych IoT zariadení.
   
Aplikácia Sense.io používateľom umožňuje:
– Tvorba a prehľad dashboardov
– Vytvárajte a konfigurujte rôzne alarmy
– Rozhranie pre integráciu IoT zariadení
– Správa používateľov a skupín používateľov

mobilná a webová

Aplikácia

Sense.io je mobilná aplikácia, ktorá slúži na vytváranie dynamických dashboardov v reálnom čase s použitím rôznych vizuálnych komponentov. Aplikácia podporuje integráciu širokej škály rôznych IoT zariadení.
   
Aplikácia Sense.io používateľom umožňuje:
– Tvorba a prehľad dashboardov
– Vytvárajte a konfigurujte rôzne alarmy
– Rozhranie pre integráciu IoT zariadení
– Správa používateľov a skupín používateľov

naše

Referencie

Média

Napísali o nás

naši

Partneri

Nezáväzná objednávka

V prípade záujmu o jedno z riešení nás prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy: info@sensesolutions.sk alebo vyplnením formulára nižšie.

Ďakujeme!