V spoločnosti Sense sa dennodenne snažíme neustále napredovať a prinášať nové a moderné prístupy a technológie v oblasti priemyselnej senzoriky. Aj to je dôvodom prečo sa spájame s profesionálmi a odborníkmi z praxe a naše postupy dôkladne konzultujeme.

Jedným vysoko expertným odborníkom je aj pán MUDr. Viliam Bršiak, MPH, ktorý je vedúci tímu PZS, je pracovný lekár s dĺžkou praxe viac ako 30 rokov. 4 roky pracoval na vedúcich pozíciách Okresnej hygienickej stanice Považská Bystrica, cez 10 rokov vo vedení RÚVZ Žilina. Od roku 2006 pôsobí ako vedúci tímu pracovnej zdravotnej služby Pro Benefit s.r.o. Je odborníkom na výskum a hodnotenie neuropsychickej záťaže, fyzickej záťaže a ergonomických aspektov práce. Dvadsať rokov pôsobil ako súdny znalec v odbore medicína a farmácia so špecializáciou na pracovné lekárstvo. Ďalej sa zaujíma o problematiku civilizačných ochorení a možnosti ich prevencie.

S pánom Bršiakom sme vám priblížili zopár otázok na tému „kvalitné ovzdušie“:

Prečo je dôležité merať kvalitu ovzdušia?

Plocha ľudských pľúc má v priemere veľkosť tenisového ihriska. Na tejto ploche prebieha styk človeka s vonkajším prostredím. Parametre jednotlivých zložiek vzduchu ovplyvňujú ľudské zdravie. Množstvo kyslíka, oxidu uhličitého, chemických látok a prašivých častíc ovplyvňujú nielen zdravie ale aj výkonnosť. Preto je monitoring kvality ovzdušia veľmi dôležitý najmä vo vnútorných priestoroch, kde máme možnosti na jeho zlepšenie.

meranie kvality vzduchu partizánske
Aktuálneho hodnoty je možné sledovať a analyzovať v prehľadnej aplikácii

V čom vidíte najväčší prínos zariadenia Senseir v súvislosti s touto problematikou?

Toto zariadenie monitoruje horeuvedené zložky ovzdušia a zásadná je jeho schopnosť kontinuálneho merania. Spektrum merania faktorov je dostatočné na to, aby bola kvalita ovzdušia komplexne posúdená.

Aký vplyv môžu mať zhoršené parametre ovzdušia na ľudské zdravie?

Každý parameter ovzdušia ak prekročí, alebo nedosahuje doporučené hodnoty môže znižovať výkon a pri ďalšom zhoršovaní poškodzovať zdravie. Teplota, vlhkosť, množstvo CO2, prach alebo chemické látky. Každý z týchto faktorov môže spôsobovať ťažkosti. Čím viac faktorov je mimo doporučených hodnôt tým horšie sú následky.

Aké miesta resp. skupiny ľudí považujete za najrizikovejšie a je potrebné ich monitorovať?

Pochopiteľne najcitlivejšie vnímajú zmeny mikroklímy deti a dospievajúci najmä ak sa u nich vyskytujú ochorenia dýchacieho systému (napr. astma, dráždivý kašeľ), ale tiež ochorenia kardiovaskulárneho systému. Pokiaľ je v uzavretom priestore viac ľudí dlhšiu dobu, dochádza k zvýšeniu koncentrácie CO2 a teploty, ale aj metabolických produktov prostredníctvom dýchania. Monitoring sleduje potrebné parametre a umožňuje vybrať opatrenia na ich zlepšenie.

meranie kvality vzduchu partizánske
Zariadenie, ktoré v miestnosti monitoruje čistotu vzduchu

Môžete nám ako odborník navrhnúť podľa vašich skúseností, čo aplikovať v prípade zhoršených parametrov ovzdušia?

Možných opatrení je veľa. V budove alebo miestnosti je možné inštalovať celkovú klimatizáciu so strojovňou kde je možné regulovať teplotu, vlhkosť, prívod čerstvého vzduchu a filtre. Sú k dispozícii aj prenosné prístroje na reguláciu vnútornej mikroklímy. Majú rôzne funkcie a rôznu výkonnosť podľa objemu vzduchu v miestnosti. Aj intenzívne krátkodobé vetranie zlepšuje mikroklímu čo sa ihneď prejaví na monitore.

Ďakujeme Vám za rozhovor.
Tím Sense.